English Language
 Noutăți   |   Departamente   |   Proiecte   |   Formare   |   Voluntariat   |   Parteneri   |   Galerie   Descărcări 
Contact

Despre noi

Legături utile
 
www.erasmusplus.ro/
www.llp-ro.ro
www.stiriong.ro
www.fdsc.ro
www.europapentru
cetateni.eu

www.fseromania.ro
www.eurodesk.ro

www.fonduri-ue.ro

 

 

 

Proiecte POSDRU

POSDRU/181/2.2/S/151551
”STOP ABANDONULUI ȘCOLAR!”

Proiectul se desfășoară în perioada 23.03.2015-22.11.2015 în parteneriat cu: Școala Gimnazială Filiași, Școala Gimnazială Sadova, Școala Gimnazială nr. 7 Petroșani, Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni.

OBIECTIV GENERAL
Reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii din regiunea Sud Vest Oltenia și regiunea Vest, prin creșterea numărului de elevi și tineri menținuți și reintegrați în sistemul educațional.

OBIECTIVE SPECIFICE
Menținerea în sistemul educațional a 400 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii. Integrarea/reintegrarea în educație a 100 de tineri care au părăsit timpuriu școala. Conștientizarea persoanelor din grupul țintă de importanța educației în integrarea viitoare pe piața muncii. Dezvoltarea abilităților de bază ale elevilor/tinerilor privind tehnologia informației și a comunicării. Crearea, dezvoltarea și consolidarea unui parteneriat între factorii implicați în proiect și a unei baze de date virtuale cu elevii din grupul țintă. Amenajarea a 4 centre educaționale și a sediului solicitantului.

PARTENERI
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA FILIAȘI
ADRESA: BLD.RACOTEANU,NR.148, Filiași, jud. Dolj
TELEFON: 0251441920
FAX: 0351816289
E-MAIL: generalafiliasi@yahoo.com


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA SADOVA
ADRESA: Str. Principală, nr. 1881, 207505 Sadova, jud. Dolj
TELEFON: 0251/376526
FAX: 0251/376526
E-MAIL: scoalasadova@yahoo.com


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 PETROȘANI
ADRESA: Str. Venus, nr.9, cod postal 332140, Petroșani, Jud. Hunedoara,
TELEFON: 0254541316
FAX: 0354100719
E-MAIL: scoala7petrosani@yahoo.com

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 LUPENI
ADRESA: Calea Brăii nr. 22, Lupeni, Jud. Hunedoara,
TELEFON:0254560085
FAX: 0254560085
E-MAIL: gen3lupeni@yahoo.com

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
A1. PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RESURSELOR PROIECTULUI.
A2. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI.
A3. INFORMARE ȘI PUBLICITATE.
Se vor populariza obiectivele și rezultatele proiectului pentru creșterea impactului proiectului la nivelul comunității și valorificarea oportunităților de multiplicare a activităților acestuia.
A4. SELECȚIA ȘI ÎNREGISTRAREA CELOR 750 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ, 400 de elevi cu risc de parasire timpurie a școlii, 100 de tineri care au părăsit timpuriu școala, 250 de părinți ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.
A5. AMENAJAREA CENTRELOR EDUCAȚIONALE ȘI A PUNCTULUI DE LUCRU AL SOLICITANTULUI ȘI ÎNTREȚINEREA LOGISTICII.
A6. ACTIVITĂȚI DE TIP “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALÔ(4ore/zi). Aceasta activitate va cuprinde activități de remediere -1 oră, de coordonare a temelor - 1 oră, activități de dezvoltare a abilităților personale, practice și artistice, activități educative, activități de consiliere și dezvoltarea competențelor IT - 2 ore.
A7. ACTIVITĂȚI DE TIP “A DOUA ȘANSÔ(4ore/zi). Această activitate va cuprinde activități de validare a învățării anterioare, de detectare și recuperare a lacunelor, activități pentru dobândirea competențelor de bază - 2 ore, activități de dezvoltare a abilităților personale, practice și artistice, activități educative - 2ore.
A8. ȘCOALA DE VARĂ,(4 ore/zi) Această activitate va cuprinde activități de remediere - 1oră, activități de dezvoltare a abilităților artistice, activități educative - 3 ore, excursii (elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii de la parteneri vor face o excursie la Craiova).
A9. CONSILIEREA PĂRINȚILOR/TUTORILOR ELEVILOR CU RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII (2 ore lunar).

VALOAREA ADĂUGATĂ A PROIECTULUI
Este dată de capacitatea ridicată de intervenție a parteneriatului care derulează proiectul. Proiectul valorifică potențialul oferit de noile tehnologii, prin dotarea fiecărui centru educațional cu echipamente IT ce vor fi folosite la toate activitățile proiectului. Finanțarea FSE acordată proiectului contribuie la realizarea activităților cu grupul țintă care nu ar fi putut fi finanțate din alte surse în perioada imediat următoare, deoarece școlile nu au venituri suplimentare care să permită plata experților pentru desfășurarea activităților din proiect și acordarea de subvenții. După finalizarea proiectului, persoanele care au părăsit de timpuriu școala din GT se vor putea reintegra în sistemul de învățământ ”A doua șansă”, în vederea continuării studiilor.* Activitatea de consiliere consolidează relația familie-elev-școală oferind soluții și prevenind situațiile de criză.