Parteneri

 

P1: Școala Gimnazială Filiaşi

Școala Gimnaziala Filiași este cea mai mare scoală gimnazială din țară. În componența sa intră următoarele structuri: (1067 elevi), Structura Racarii de Sus (85 elevi), Structura Bâlta (146 elevi), Structura Rromi (60 elevi). Din cei 1675 elevi ai școlii, 25% sunt cu risc de părăsire timpurie a școlii, dintre care 10% sunt de etnie rromă. 

Pe cicluri de învățământ, elevii sunt repartizați astfel: ciclul preșcolar (358 preșcolari), ciclul primar (698 elevi), ciclul gimnazial (611 elevi). Pașii lor către educație sunt îndrumați de către 22 de educatoare, 31 de învățători, 60 de profesori, personal auxiliar (31 persoane).

Obiectivul principal al instituției îl reprezintă asigurarea unui învățământ de calitate și a unui mediu sănătos și propice pentru elevii săi în procesul instructiv-educativ.

Cadrele didactice ale școlii, învățători și profesori, sunt permanent preocupațe de prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și desfășoară proiecte diverse în această direcție: 

§  ,,Familia de la școală” 2013 - proiect sponsorizat de Terre des hommes, buget 10000 lei, grup țintă 20 de elevi din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial, având ca obiectiv stimularea implicării voluntare a copiilor în activități recreativ-instructive de petrecere a timpului liber, în opoziție cu tentațiile nocive tot mai des întâlnite.

§  ,Școală după școala’’ - Buget 8500lei, sponsorizare Terre des hommes -after school- 2013-2014 -un grup țintă de 15 elevi din ciclul primar, având ca obiectiv oferirea unui program complementar programului școlar obligatoriu, în vederea furnizării unor oportunități de învățare formală și non-formală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de petrecere a timpului liber pentru a preveni neglijarea copiilor și apariția riscului de abandon școlar; 14 cadre didactice voluntare.

§  ,,Școala între clasic și inovație’’ - 2013, Buget 5000 lei; grup țintă de 96 elevi din ciclurile primar și gimnazial, obiectivul proiectului fiind achiziționarea unei table interactive,ca parte a dotării unui spațiu special amenajat în vederea creării unui mediu sănătos și de calitate pentru elevii dezavantajați.

Școala este partener în proiectul ,,Șansa a doua-Reintegra-Universitatea din Craiova, I.S.J. Dolj-20 cursanți peste 18 ani, o grupă nivel primar + o clasă nivel gimnazial - de la structură Rromi, proiect tip ,, A două Șansa”- în desfășurare.

Date de contact :

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIAȘI
ADRESA: BLD.RACOTEANU,
NR.148, Filiași, jud. Dolj
TELEFON: 0251441920
FAX: 0351816289
E-MAIL: generalafiliasi@yahoo.com

 

P2: Şcoala Gimnazială Sadova

Școala Gimnazială Sadova oferă educație inițială de bază copiilor în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și abilități necesare continuării studiilor, într-un climat educativ adecvat, care promovează incluziunea și diversitatea.

Școala Gimnazială Sadova are următoarele structuri: structură Raieti, ciclul preșcolar și primar, majoritatea elevilor de etnie rromă(84%), structura Piscul Sadovei, ciclul preșcolar primar, gimnazial numărul mic de elevi rromi.

Numărul mare de elevi de etnie rromă, procentul absenteismului la nivelul școlii este foarte mare, aproximativ 80% din numărul elevilor este cu multe absențe. Aceștia provin din familii monoparentale, cu situație materială situată la limită de jos a sărăciei.

În ultimii 3 ani s-a înregistrat un număr mare de cazuri de abandon, astfel: la clasele primare 50 elevi (30 fete); la gimnaziu – 70 elevi( 47 fete). Ponderea copiilor care provin din familii dezorganizate sau monoparentale este de 15 %. Toate acestea dovedesc provocările și dificultățile cu care se confruntă cadrele didactice ale școlii, mediatorul școlar și alți reprezentanți ai comunității locale implicați în viața școlii.

Proiecte anterioare în care a fost implicată școala:

§  În anul școlar 2009-2010, școală a fost beneficiară programului ,,Școală după scoala”, finanțat de Fundația ,,Terre des hommes’’.

§  Atât în vara anului 2011, cât și în vara anului 2012, elevii școlii noastre au fost beneficiarii programului ,,Vacanță în comunitatea mea”, tot în parteneriat cu Tdh. 

§  În anul 2011-2012, școala a fost implicată în programul ,,Joia vesela”. în anul școlar trecut, 31 de copii vulnerabili au fost implicați în cele două programe desfășurate în parteneriat cu Tdh, școală după școală și Joia veselă. 

§  În anul școlar 2012 – 2013, 50 de elevi și 24 de părinți au beneficiat de programul „Hai la școală”, în parteneriat cu UNICEF, derulându-se activități lunare cu elevii, pe parcursul anului școlar. În vacanță de vară 2013, școală  a obținut finanțare pentru proiectul „Vacanța între prieteni program de activități de vara” pentru 45 de copii în cadrul unui program de granturi inițiat de Tdh. În acest an, 20 de elevi sunt implicați în proiectul de pregătire suplimentară în vederea susținerii Evaluării Naționale. Proiectul este finanțat de Fundația Tdh–Elvetia. Prin participarea la activitățile acestor proiecte, copiii din grupurile țintă și-au îmbunătățit performanțele școlare, precum și abilitățile de comunicare, cooperare și gestionare a situațiilor dificile, și-au făcut prieteni, au învățat să lucreze în echipă, să fie activi și responsabili. Copiii au învățat să se joace împreună, indiferent de etnie, în spiritul toleranței și diversității.

Date de contact :

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALA SADOVA
ADRESA: Str. Principală, nr. 1881, 207505 Sadova, jud. Dolj
TELEFON: 0251/376526
FAX: 0251/376526
E-MAIL:
scoalasadova@yahoo.com

 

 

P3: Şcoala Gimnazială nr. 7 Petroşani

Școala Gimnaziala Nr.7 este situată în cartierul “Aeroport” din municipiul Petroșani, Valea Jiului. Regiunea Văii Jiului este cunoscută ca fiind o zonă monoindustrializată, defavorizată, având în vedere că cei mai mulți locuitori de aici au lucrat în domeniul mineritului, mine care au fost închise, mulți dintre mineri rămânând șomeri. Peste 130 de elevi ai școlii provin din familii cu serioase probleme sociale și financiare.

Școala este o instituție publică, finanțată de la stat. În cadrul școlii sunt înscriși 534 de elevi, 288 la ciclul primar (13 clase) și 246 la gimnaziu (11 clase), funcționând în două schimburi, în intervalul 8-19, formă de învățământ – zi. Școala dispune de un cabinet de orientare școlară, cu un consilier psihopedagog. Mobilierul din școală are o vechime de 12 ani, fiind înlocuit în anul 2002 printr-o finanțare obținută în urmă câștigării unui concurs organizat prin Ambasada Japoniei la București. Biblioteca școlii are 10843 de volume. Rezultatele elevilor sunt remarcabile, în anul 2013-2014 procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională a fost de 80%: la limba și literatură română 95,5%, la matematică 73,3%.

În ultimii trei ani, instituția școlară a beneficiat de proiecte precum :

§  1999 “Alternativa”, Fundația pentru o Societate Deschisă (stația radio, unde elevii noștri își pot prezenta propriile știri)

§  2000 “Implementarea tehnologiei informației în educație”, EOS, Anglia (rețea de calculatoare)

§  2001-2002 “Șanse egale pentru toți copiii”, Phare, componenta Marr (un punct de informare și documentare)

§  2003 “Start spre viitor” finanțat de către Guvernul Japoniei prin programul Grassroots Projects (schimbarea întregului mobilier școlar)

§  2004-2006 “Călătorind de-a lungul vechilor tradiții și a noilor modele”, Comenius 1, parteneri din Italia, Grecia, Spania

§  aprilie 2006 „Cetățeanul european, în timpul  Constituției”, Comenius 2.2.C

§  2006-2009 “Europa-Porți deschise”, Comenius 1, parteneri din Franța, Italia, Finlanda; școala noastră a fost coordonatoarea proiectului

§  2006-2011 “EcoMedia Europe”, Comenius 3, 21 de state participante, crearea unui limbaj IT pentru școli unic în Europa

§  2011 Mobilitate individuală COMENIUS “Action Methods Improving Motivation and Quality în Learning Environments”, Lisabona (Portugalia): prof. Gherlan Monteola

§  2011 Mobilitate individuală COMENIUS “EURODIDAWEB—PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS”, Roma (Italia): prof. Mikloş Mihaela

§  2012 Mobilitate individuală COMENIUS “EU-Magic – Effective Use of Modern Technology and Games in Classrooms (a pedagogical course for all teachers)”, Istanbul (Turcia): prof. Mikloş Mihaela

§  2012-2014 “Academy of multiple Intelligences (AMI)”, Comenius multilateral, 8 state participante: Bulgaria, Estonia, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, România, Turcia; pentru prima dată, alături de cadrele didactice, participă la mobilităţile externe şi elevi de şcoală gimnazială

Date de contact :

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 PETROȘANI
ADRESA: Str. Venus, nr.9, cod postal 332140, Petroșani, Jud. Hunedoara,
TELEFON: 0254541316
FAX: 0354100719
E-MAIL:
scoala7petrosani@yahoo.com
Website:
http://www.scoala7petrosani.ro

 

P4: Şcoala Gimnazială nr. 3 Lupeni

Școala Gimnazială nr.3 Lupeni funcționează de la 1 septembrie 1963.

Procesul de învățământ se desfășoară în două corpuri de clădire cu 17 săli de clasă, 3 laboratoare (chimie, fizică , biologie), un cabinet de informatică unde se desfășoară lecții AeL, o sală care funcționează ca bibliotecă, o sală de clasă care funcționează ca sală de sport, cabinet stomatologic. Baza sportivă este reprezentată de un teren multifuncțional cu gazon sintetic, iluminat nocturn, iar școala este racordată la rețeaua de curent, apă, canalizare.

Elevii provin în proporție de 20 % din familii sărace, în care cel puțin unul dintr părinți e șomer sau fără ocupație sau plecat să lucreze în străinătate. Cu toată condiția modestă, rezultatele la învățătură și disciplină sunt favorabile. 

Activitățile extrașcolare sunt reprezentate prin diferite  activități culturale: 

§  festivitățile de deschidere și închidere a anului școlar, 

§  zile dedicate sărbătorii „Marii Uniri de la 1918” și a „Unirii Principatelor” de la 1859, 

§  sărbătoarea „Pomului de iarna”, festival de colinde, 

§  zilele „Mihai Eminescu”, zilele „Ion Creanga”, ziua „Porțile deschise”, „Ziua Mărțișorului”, „Ziua Femeii”, ziua copilului – „1 Iunie”, festivitatea de predare a „Cheii Succesului”, campionate și cupe la nivelul școlii, la tenis de masă, șah, handbal, fotbal, precum și nenumărate excursii, drumeții și simpozioane. 

La olimpiadele școlare s-au obținut anual premii și mențiuni. În cadrul olimpiadelor sportului școlar, echipa de handbal fete a fost multiplă campioană județeană, cu patru calificări la faza interjudețeana, echipă de fotbal cu multiple calificări. La nivelul școlii există o revistă nițiată de cadrele didactice și elevi.

De-a lungul timpului, elevii au fost implicați în diferite proiecte ce au avut ca scop prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

În anul școlar 2011 – 2012 școala a fost implicată în CAMPANIA UNICEF pentru participare școlară “HAI LA ȘCOALĂ” în cadrul proiectului ZEP (Zone Prioritare de Educație), coordonat de Institutul de Științe ale Educației cu sprijinul UNICEF România. Acest proiect a avut ca obiectiv genral creșterea gradului de participare la educație și reducerea riscului de abandon școlar pentru copiii provenind din medii defovorizate socio-economoc sau pentru copiii cu dificultăți de învățare.

Date de contact :

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LUPENI
ADRESA: Calea Brăii nr. 22, Lupeni, Jud. Hunedoara,
TELEFON:
0254560085
FAX: 0254560085
E-MAIL: gen3lupeni@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.edulife.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

   

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României