Activități

 

Activitățile reprezintă suportul esențial în atingerea obiectivelor proiectului. Activitățile transversale, implementate pe toată perioada proiectului, urmăresc asigurarea coerenței în implementarea și coordonarea activităților specifice.

A1. Planificarea, organizarea și coordonarea activităților și resurselor proiectului

Constă în realizarea unui Plan de acțiune, care va fi conceput astfel încât să permită înțelegerea, de către toți actorii implicați în proiect, a sarcinilor ce le revin.

Click pentru mai multe detalii despre A1

A2. Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului  

Constă în întocmirea documentelor de monitorizare și evaluare, distribuirea, colectarea și centralizarea acestora.

Click pentru mai multe detalii despre A2

A3. Informare și publicitate

Are ca rol conceperea de materiale informative, anunțuri de presă, campanii de informare și de conștientizare ce vor fi efectuate în scopul popularizării obiectivelor și rezultatelor proiectului, cât și pentru creșterea impactului proiectului la nivelul comunității.

Click pentru mai multe detalii despre A3

A4. Selecția și înregistrarea grupului țintă

Se realizează prin completarea de formulare specifice, menționate în procedura de selecție. Grupul țintă înregistrat va fi format din 750 de persoane, respectiv 400 de elevi cu risc de părasire timpurie a școlii, 100 de tineri care au părăsit timpuriu şcoala și 250 de părinţi ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

Click pentru mai multe detalii despre A4

A5. Amenajarea centrelor educaționale și a punctului de lucru al solicitantului și întreținerea logisticii.

În incinta fiecărui partener se va amenaja corespunzător un centru educațional, ce va fi utilizat pe parcursul proiectului și după finalizarea acestuia (echipamente IT, mobilier școlar, materiale didactice, rechizite, birotică și papetărie, materiale consumabile, materiale curățenie, conectică la rețea și Internet).

Click pentru mai multe detalii despre A5

A6. Activități de tip “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Cuprind activități remediale, pecum detectarea și recuperarea lacunelor prin cursuri de alfabetizare, cursuri de formare a abilităților numerice și activități de dezvoltare personală, de consiliere și dezvoltare a competențelor IT.

Click pentru mai multe detalii despre A6

A7. Activități de tip “A DOUA ȘANSA”

Sunt realizate de partenerii P2, P3, P4. Activitățile au alocate zilnic 4 ore si ele au următoarea structură:

A.7.1 Validarea învățării anterioare, detectarea lacunelor
A.7.2 Recuperarea lacunelor/dobândirea competențelor de bază
A.7.3
Activități de dezvoltare a abilităților personale, practice și artistice, activități educative (educatie pentru sănătate, educația pentru societate), activități de consiliere, de educație pentru sănătate, activități de dezvoltare a abilităților practice, artistice și a compețentelor IT.

Click pentru mai multe detalii despre A7

A8. Activități de tip ȘCOALA DE VARĂ

Cuprinde activități de dezvoltare a abilităților artistice, activități educative (educație pentru sănătate, educația pentru societate), iar elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii de la parteneri vor face o excursie la Craiova.

Click pentru mai multe detalii despre A8

A9. Consilierea părinților / tutorilor elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii

Organizarea a 20 de întâlniri părinți-consilieri (5 in fiecare centru educațional) cu părinții elevilor din Centrele Educaționale și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în educația, apărarea și promovarea drepturilor copiilor.

Click pentru mai multe detalii despre A9

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.edulife.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

   

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României